צוות אמיתי.png

כל הזכויות שמורות צוות אמיתי 

גנב (a thief)