צוות אמיתי.png

כל הזכויות שמורות צוות אמיתי 

יונה לבנה (white pigeon)