צוות אמיתי.png

כל הזכויות שמורות צוות אמיתי 

סבאל'ה (grandpa)