צוות אמיתי.png

כל הזכויות שמורות צוות אמיתי 

איש ואישתו (man and wife)