צוות אמיתי.png

כל הזכויות שמורות צוות אמיתי 

זמרת סופרן (soprano)