צוות אמיתי.png

כל הזכויות שמורות צוות אמיתי 

יצור (blue creature)