top of page
גילוי
 
מתוך שיחותי עם יודקה

אני החלשה
בת האנוש/ה"אנושה"
בטחתי בכוחך
הבלתי מוגבל
אבל
כשנוכחתי שלא די לך
בכוחותיך שלך
ויצרת לך
מלאך מוות שבמקומך
יעשה את המלאכה
והעמדת לצדך
צבא כוחות
של שדים ורוחות
שיגנו  עליך
חדלתי להיות בטוחה
בחוזק ידך
ובדרכך הקלה.
וכשגייסת לשמירה
את מלאכי החבלה
ואת השטן הנורא
שלבושתך
ניסה להתחרות בך
קיבלתי מכה קרה
ונוכחתי
להפתעתי
שאתה ואני 
באותה 
סירה

מתוך 

אנחנו לא דתיים 

 

 

המנון מאחד את יהודי העולם
כ-ו-ל-ם.
רק אנחנו הישראלים - מחוץ לתמונה,
כי זה איננו המנון של מדינה!
הוא מדבר על חלום שטרם התגשם,
שכאילו תלוי בחסדו של השם.

והרי לכאן כבר הגיעו חולמים והגשימו,
ומטרתנו לייפות ולחזק את שהקימו,
וכעם חופשי בארצנו 
זוהי תקוותנו

לשמחתי המנגינה אינה צבאית, ולא מזכירה מלחמה
אבל היא איטית ורדומה משום מה
ולא מתאימה למדינה צעירה, מתעוררת
שאש חיים בעצמותיה בוערת.

גם בדגל יש סממן יהודי
ולא בכדי
אך ברגע שאותה "טלית" לבשה
תלבושת אחרת, משמעות חדשה
היא חדלה להיות חובקת עולם כולל
והפכה לדגלה של מדינת ישראל
 

 

 

איוב 

מתוך תורת ישראל ללא האל 

 

זהו סיפורו של אדם
שאמנם לא היה קיים,
אך משמש דוגמא ומופת
ובכך הופך לאדם חי באמת

אדם שאיבד את עולמו
אך לא את צלמו.

שסבל והתאבל
ולא חדל להלל את שהיה לו, את שקיבל

שלא רטן על גורל שנתן ולוקח עכשיו
כי דבר לא לקח כמובן מאליו

וכשגופו התענה ואבד רצונו לחיות
בחר להיות, ולא לא להיות.

ובשל אותו כוח בלתי נואש
זכה לשקם את חייו מחדש.

אחד ממיליון
אדם עליון.
 

 

מסקנה 
 
מתוך צעיר לא יבין זאת 

היות אחר 

מתוך מחשבות בלב איש /ה 

 

צעירים
הנוטים
לבחון
את ה" כאן"
שופטים על פי
מראה ה" קנקן"

ואכן אין
המראה
כה נאה,
אך הצעיר, המציץ לתוכו
ומאמץ את מוחו
לא אחת
מתפלא
כשהוא מגלה
עולם
יותר בהיר
שמעולם
לא
הכיר
ולא
היה לו
נהיר

 

 

היות אחר

אם
נתמזל מזלך,
ורצונותיך
והשקפותיך
הם כשל הוריך
וכשל החברה
שסביבך
את מוקף 
הערכה

אך אם
מאווייך והיותך
אינם כמצופה ממך
ולא ברוח החברה
הסובבת
נפשך כואבת
ודואבת

אם 
נכנעת
ונהגת
כמקובל
לא תהיה
כי אם
אומלל

אך אם 
בחרת
ללכת בדרכך,
שאינה
בטוחה ונוחה 
תראה ברכה
כשתמצא
את עצמך,
ותהיה מוקף
באחרים
שכמותך

ובכל זאת
היה שאמר
ברוב כישרון
שגם אם
הצלחת
"לצאת מהארון"
אין זה אומר
שמעתה
אתה חופשי

כי בכל
מפגש חדש
בין אישי
מרגע ה"יציאה"
עד יומך
האחרון
ייגזר עליך
שוב
לשוב
ולצאת מהארון

צוות אמיתי.png
bottom of page